Liste over tillatte nettressurser 2024


Felles nasjonale nettressurser

Baakoeh - sørsamisk ordbok https://baakoeh.oahpa.no/
Bane NOR - operativt regelverk https://orv.banenor.no/orv/doku.php
Bane NOR - teknisk regelverk https://trv.banenor.no/wiki/Forside
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet https://www.bufdir.no/
Bioteknologirådet https://www.bioteknologiradet.no/
Bokmålsordboka/Nynorskordboka https://ordbokene.no
Brønnøysundregistrene https://www.brreg.no/
Davvi Girji - Nordsamisk ordbok https://533.davvi.no/
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) https://www.dfo.no
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap https://www.dsb.no
Distriktssenteret https://www.distriktssenteret.no
Felleskatalogen/Veterinærkatalogen https://www.felleskatalogen.no/medisin/
Folkehelseinstituttet https://fhi.no/
Forskning.no https://forskning.no/
Forsvarets forskningsinstitutt https://www.ffi.no
Geogebra https://geogebra.org
Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/
Ilmainen sanakirja – finsk ordbok https://ilmainensanakirja.fi/
Innovasjon Norge https://www.innovasjonnorge.no
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) https://www.imdi.no
Islex – islandsk ordbok https://islex.arnastofnun.is/
Kildekompasset https://kildekompasset.no/
Landbruksdirektoratet https://www.landbruksdirektoratet.no/
Le Robert – fransk ordbok https://dictionnaire.lerobert.com/
LEXIN – ordbok for flere språk https://lexin.oslomet.no/
Lovdata https://eksamen.lovdata.no/
Mattilsynet https://www.mattilsynet.no/
Merriam Webster engelsk ordbok https://www.merriam-webster.com
Miljødirektoratet https://www.miljodirektoratet.no/
Min stemme – Eidsvoll 1814 https://www.minstemme.no/
NDLA https://ndla.no/
Nobels fredssenter https://www.nobelpeacecenter.org
Norges Lastebileierforbund – ordliste https://lastebil.no/Infobank/Faktabank/Ordliste
NRK Skole – Musikkparken https://www.nrk.no/skole/musikkparken/
NUPI skoleversjon https://www.nupi.no/skole
NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat https://www.nve.no/
Power Thesaurus – engelsk ordbok https://www.powerthesaurus.org/
PST – Politiets sikkerhetstjeneste https://pst.no
Real Academia Española – spansk ordbok https://dle.rae.es/
Regjeringen https://www.regjeringen.no/
Sametinget https://sametinget.no
Sanakirja – finsk ordbok https://www.sanakirja.org/
Sanit – nordsamisk ordbok https://sanit.oahpa.no/
Sjøfartsdirektoratet https://www.sdir.no/
Språkrådet https://www.sprakradet.no/
Statens vegvesen – yrkestransport https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport
Statistisk sentralbyrå https://www.ssb.no/
Store norske leksikon https://snl.no/
Stortinget https://www.stortinget.no/
Tangorin – japansk ordbok https://tangorin.com/
Tegnordboka https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/
Utdanningsdirektoratet https://www.udir.no/
Valgdirektoratet https://www.valg.no
VigoIKS Eksamen https://www.vigoiks.no/eksamen
Visit Norway (norsk) https://www.visitnorway.no
Visit Norway (engelsk) https://www.visitnorway.com
Viten – Naturfagsenteret https://www.viten.no/
W3Schools – webutvikling https://www.w3schools.com/
WordReference – ordbok for flere språk https://www.wordreference.com/

Lisensbaserte lokale ressurser

Clarify ordbok https://www.clarify.no/
Scenetreff https://www.elevkanalen.no/hjem/scenetreff
Aunivers https://www.aunivers.no/
Brettboka https://brettboka.no/
Campus Inkrement https://campus.inkrement.no/
CDU https://www.cdu.no/
Fagbokforlaget https://fagbokforlaget.no/
Smartbok https://smartbok.no/
Skolestudio https://www.skolestudio.no/
Unibok https://www.unibok.no/
aisthesis https://www.aisthesis.no/
Aunivers - 1-grunnleggende-programmering-i-python https://aunivers.lokus.no/fagpakker/realfag/informasjonsteknologi-1-2/it-2/1-grunnleggende-programmering-i-python
Lingdys Ressurser for Lingdys-program er åpne.
IntoWords Ressurser for IntoWords-program er åpne.

Klikk her for å laste ned mal for skriftlig eksamensbesvarelse for privatister

NB: Malen gjelder kun for eksamen etter gammel læreplan og to-delt eksamen.